O SuperMami

mamaOd 2011. Agencija „SuperMama“ razvija pristup poslovanja u cilju što boljeg posredovanja u pružanju usluga čuvanja i animiranja dece na teritoriji Kragujevca.

 

Naš zadatak je da sa punom pažnjom pristupimo obradi zahteva klijenata i da napravimo najbolju selekciju kandidata, organizovanje intervjua, procenu ličnosti, prikupljanju što više podataka o kandidatu i podršku pri angažovanju idealne dadilje.

 

Sa druge strane, pružamo svu podršku, razvoj i usmeravanje prijavljenih kandidata u cilju pronalaženja odgovarajućeg poslodavca (porodice) u čijem domu će se brinuti o detetu ili deci sa pažnjom dobrog vaspitača. Ključ uspeha leži u empatičnom pristupu koji u centar pažnje stavlja želje i potrebe klijenata sa jedne i kandidatkinja sa druge strane, i stalnom traganju za pronalaženjem idealnih rešenja.

 

Kragujevac je veliki grad i pokretač je kulturnog nasleđa naše države. Naša ideja i vizija je da deca i mladi nauče da su deo tog nasleđa koje treba čuvati i negovati. Želimo da u njima probudimo svest o važnosti kulture, tako što ćemo ih od najranijeg uzrasta uključivati u procese kulturnog stvaralaštva i vizuelne umetnosti.

 

Ovo je bila osnovna da u svoju ponudu uvrstimo Školu glume koja uspešno razvija pozorišni talenat kod dece od 2012. godine. Iste godine, SuperMama uvrsila je i uslugu Animacije dece na rođendanima.

 

2015. zvanično je registrovan i Dečiji kulturno razvojni centar koji potpisuje pet projekata podržana od strane Grada Kragujevca iz oblasti vizuelnog umetničkog stvaralaštva iz oblasti primenjene umetnosti i tri predstave u kojoj igraju profesionalni glumci. Tako je grad dobioBardTeatar i Modni i Umetnički Atelje.