Defektološki tretmani

Nisu sva deca imala sreće da se rode ista, ali imaju jednaka prava, kao što i njihovi roditelji imaju pravo da se raduju svakom uspehu svojih mališana.

Klub SuperMama odlučio je da svim mališanim pruži šansu da što više razviju svoje sposobnosti  – zato smo oformili grupe, odnosno radionice kreativno – razvojnog tipa za decu sa poteškoćama u razvoju.

Radionice vodi diplomirani defektolog Jovana Đorđević. Ova mlada dama, zahvaljujući dosadašnjem iskustvu, ima izgrađen stav i jasnu sliku kako prići svakom mališanu na način koji njemu najviše odgovara, kako da prepozna njihov potencijal i radi na njegovom potpunom razvoju.

 

Program je osmišljen tako da pruži podršku i pomoć deci sa posebnim potrebama kroz:

–          Usmerene ritmičko – muzičke radionice

–          Likovno – kreativni rad, kao svrha stimulisanja psihosocijalnog razvoja

–          Reedukacija psihomotorike i unapređenja kvaliteta života

–          Fizičko – rekreativne radionice

 

Kome su radionice namenjene:

–          Mališanima sa lakšim smetnjama u razvoju

–          Devojčicama i dečacima sa težim smetnjama

 

JOVANA ĐORĐEVIĆ, diplomirani defektolog – oligofrenolog

–          Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, odsek oligofrenološki

–          2004 – 2005. godine volontirala je u Osnovnoj školi “Branko Radičević” u Beogradu: rad sa decom sa smetnjama u učenju, pod mentorstvom prof. dr Slobodanka Gašić – Pavišić

–          2007 – 2009. godine radila je sa decom sa posebnim potrebama u osnovnim specijalnim školama u Beogradu i Kragujevcu

–          Od 2012. godine radi kao defektolog-oligofrenolog u Zavodu za smeštaj odraslih “Male Pčelice“ u okviru tima za rehabilitaciju u Kragujevacu