Upitnik Za Dadilje

LIČNI PODACI

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Adresa stanovanja:

Telefon:

Mobilni telefon:

E-mail:

Stečeno obrazovanje:

Trenutno zanimanje:

Da li govorite strane jezike ? Navedite koji/koje:

Da li poznajete rad na računaru?:

Bračno stanje:

Posedujete li vozačku dozvolu?:

Posedujete li automobil?:

Da li ste pušač?:

Dodatne napomene:

PODACI O ISKUSTVU

Da li imate prethodnog iskustva u čuvanju dece?:

Broj meseci/godina koji objedinjuje vaše iskustvo:

Imate li iskustva u kupanju dece do jedne godine?

Imate li iskustva u čuvanju novorođenčadi?

Da li umete da spremate hravu za bebe?

Dodatne napomene: