Upitnik Za Roditelje

Ime i prezime:

Adresa stanovanja:

Kontakt telefon:

E-mail adresa:

Broj dece koju usluga obuhvata i njihove godine:

Koje starosne dobi želite da bude Vaša dadilja?

Broj sati dnevno koliko Vam je dadilja potrebna:

Broj dana nedeljno koliko Vam je dadilja potrebna:

Da li ste pušač?
 Ne Da

Da li postoje neke specifičnosti vezane za dete/decu?